Tanaw

By Eunise Marie Villafuerte | Illustration By Joshua Edrosolam

Sa paglubog ng araw
Patuloy na nakamasid sa kulay nitong mapanglaw
Malayong tumatanaw
Isip ko’y naglalayong sumigaw

Tunay ngang napakaganda.
Ngunit sa kabila nito’y iyong makikita
Ang lungkot nitong dinadala.

Napakaganda.
Iyan ang pinili kong makita.
Kahit ang mata’y may bahid ng luha,
Kahit ang puso’y sa pagkabog tila gustong kumawala.

Sa pag lubog ng araw,
Sa bagong pag-asa patuloy na tatanaw.
Bukas, muli itong sisikat
At magbibigay saya sa aking mata.