Sigaw Niya “Kaya Ko!”

By Virgilyn A. San Jose

Bagong sikat ng araw
Lakas loob na tumahak,
Sa pangarap na pumukaw
Kulehiyo ang kanyang hawak

Mga bula ang sumalubong
Bawat hakbang ay nalilito
Ibat-ibang uri ng balakid,
Ay pilit siyang pinapahinto

Ngunit malaking pagbabago
Sarili ay binilib,
Sigaw niya “Kaya ko!”
Optimismo’ lumiliyab

Patuloy ang takbo ng oras
Buto’t kalamna’y niyayanig
Gawain ay walang wakas
Isip at katawa’y lamig

Ulap na nagbabadya
Yakap at haplos ni Inay
Sa kabilang dako nasa iba
Pagtunog ng telepono’y

Bungad na tanong “Kaya ko ba?”
“Inay bumibigay na ako,
Hanap ko ang iyong kalinga”
Kanyang sagot, “halina dito”

Sa pagkakataong durog
Siya’y naghahanap ng pagbuo
Karanasan at pag-ibig ang sandata
Pagyakap ng Ama’y kaloob

Sigaw niya “Kaya ko!”
Alam niya na may pag-asa
Tahak niya ang hinaharap
Siya’y patungo sa tagump