“Hindi lang ikaw”

By Sharmaine Esguerra

Illustration by Joshua C. Edrosolam

Ang tulang ito ay nagwagi sa Spoken Word Poetry competition sa isinagawang Mental Health Awareness week noong Oktubre 2019.

Bawat araw,
Bawat mukha,
Bawat makasalubong,
Bawat makasakay,
Bawat makasabay,
Sa paglakad,
Sa jeep,
Sa tindahan,
Sa kalye.

Bawat isa, may kwento.

Bawat gabi,
Bawat ngiti,
Bawat labi,
Bawat pintig,
May lungkot,
May hikbi,
May kirot,
May sakit.

 Bawat isa, may dalahin.

 Sa bawat matang makasalubong, pagmasdan mong maigi.
Nakangiti siya, pero baka sa loob-loob hindi na pala makaya.
Sa bawat salita, bantayan ang labi.
Hindi mo alam na baka ang biro mo, sa kanya pala ay isang patalim.
Sa bawat kilos, mag-ingat ka.
Baka ang iba ay matulak mo sa hangganan ng kanilang huling paghakbang.

 Hakbang papalayo sa mundo.
Magmasid ka.
Magbantay ka.
Mag-ingat ka.
Dahil hindi lang ikaw.

 Ang nakararanas ng hirap at kalupitan ng mundo.

Hindi lang ikaw.

 Ang naghihinagpis sa gabi at hindi halos makatulog.

 Hindi lang ikaw.

 Ang nagpipigil ng luha sa pagtulo.

 Hindi lang ikaw.

 Ang nagtatakip ng bibig upang ang paghikbi ay ‘di marinig.

Hindi lang ikaw,
Ang nasasaktan,
Ang nahihirapan,
Ang natatakot,
Ang napapagod.
Ang nagtitiis,
Ang umiintindi,
Ang nagpapanggap.
Ang nalulunod,
Ang nagmumukmok,
Ang nalulugmok.

 

Hindi lang ikaw,
Pero kaya mong makatulong, makasagip, makabahagi.

 Makabahagi sa buhay ng isa,
Dumamay sa pag-iyak ng iba,
Makasagip sa pagal na kaluluwa.

 

Ilahad ang kamay,
Ipahiram ang pakinig,
Buksan ang isip.

 Sa mundong hindi lang ikaw,
Kaya mong isigaw sa nanlulupaypay,
Na sa bawat araw may pag-asang naghihintay at matatanaw.