NEU Hudyat

1 min read

Tanaw By Eunise Marie Villafuerte | Illustration By Joshua Edrosolam Sa paglubog ng araw Patuloy na nakamasid sa kulay nitong...