NEU Hudyat

2 min read

KASWAL ni Ruzzel Joshua A. Piad Bagahe at babae mong imahe,Huling sulyap na nasulyapan.Waribaga may bumulong,Pagkagusto’y ikinulong.Panghihinayang sana'y tinagalan;Sumulong nang...